Strona główna
Nasze dzieci
Kadra
Oferta Galeria
Gazetka www
 
Kontakt   Informacje dla rodziców

 
 
 

ogłoszenia

ramowy rozkład dnia

kierunki pracy w przedszkolu   koncepcja pracy w przedszkolu koncepcja programowa  statut przedszkola  ubezpieczenie


     Ogłoszenia <<<<


          BIP <<<<<<<<


     Ramowy plan dnia w przedszkolu

6.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, z muzyką, konstrukcyjne (klockami drewnianymi, lego, plastikowymi), plastyczne, gry stolikowe (np. układanki drewniane i na magnes, puzzle, gry edukacyjne) oraz tworzenie okazji do wymiany informacji. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, w tym: rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę, aparat mowy; rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie. Zabawy ruchowe prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym: ćwiczenia poranne, ruchowe, ze śpiewem, integrujące grupę (zabawy kołowe, ze śpiewem), obserwacje przyrodnicze, kontakty z rodzicami, prace porządkowe, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

8.00 - 8.30  - Śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, pełnienie dyżurów.

8.30 - 9.00 - Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć dydaktycznych, zabawy dowolne.

9.00 - 10.00 - Zajęcia dydaktyczne: aktywność językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, techniczna, teatralna, realizowana według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 - Przekąska - spożywanie owoców, czynności samoobsługowe, porządkowe, zabiegi higieniczne.

10.10 - 11.20 - Zabawy swobodne w sali indywidualnie lub w zespołach, w tym tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjno-techniczne, plastyczne wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Pobyt na powietrzu w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zajęcia sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne, spacer w celu obserwacji przyrody, wycieczki i obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

11.20 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, porządkowe, zabiegi higieniczne, obiad- kształtowanie postaw prozdrowotnych i wpajanie zasad zdrowego odżywiania się.

12.00 - 13.30

Grupa I - Odpoczynek na leżaczkach w piżamkach lub w wygodnym stroju. Dzieci odpoczywają i słuchają muzyki (relaksacyjnej, terapeutycznej, odgłosów przyrody, muzyki poważnej), literatury dziecięcej (bajki, wiersze, legendy, rymowanki), opowiadań nauczyciela; wykonują zabawy paluszkowe, ćwiczenia oddechowe i narządów mowy.

Grupa II, III, IV ,V Odpoczynek po obiedzie. Ćwiczenia relaksacyjne w tym: słuchanie muzyki (relaksacyjnej, terapeutycznej, odgłosów przyrody, muzyki poważnej), literatury dziecięcej (bajki, wiersze, legendy, rymowanki) słuchanie bajek terapeutycznych, opowiadań nauczyciela, woźnej i rodziców, gimnastyka relaksacyjna, ćwiczenia oddechowe i narządów mowy, zabawy paluszkowe i masażyki. Spokojny spacer w celu obserwacji przyrody i wyciszenia. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach oraz zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze. Zabawy swobodne w sali indywidualnie lub w zespołach, w tym tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjno-techniczne, plastyczne, gry stolikowe (układanki drewniane i na magnes, puzzle, gry edukacyjne). Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym dydaktyczne, badawcze, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, gry dydaktyczne (gry stolikowe: układanie puzzli, układanek, gra w Piotrusia, Chińczyka i domino).

13.30 - 14.00 - Podwieczorek, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.00 - 16.00 - Tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci w sali przy niewielkim udziale nauczyciela ( zabawy ruchowe) lub tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela. Organizowanie zajęć dodatkowych, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne (indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach; indywidualne zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój dzieci np. porządkowanie sali, pielęgnacja kwiatów) Prace porządkowe, gospodarcze czynności organizacyjne, w tym: podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego, rozchodzenie się dzieci do domów, rozmowy z rodzicami.

 

Przedszkole nr 7 w Świeciu, zgodnie ze statutem, opracowało ramowy rozkład dnia, który jest przewodnikiem po formach aktywności, jakie mają miejsce w przedszkolu w ciągu każdego dnia. Poszczególne działania pokazane są w przedziałach czasowych. Znajduje się w nich czas na zabawę swobodną, posiłki, aktywność dzieci w sali zajęć i na świeżym powietrzu, czas na zajęcia indywidualne, wyrównawcze i rozwijające zainteresowania, czas na wyciszenie i relaksację. Ramowy rozkład dnia został ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem opracowuje, dla tego oddziału, szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. W ramowym rozkładzie dnia nauczyciel ujmuje aktywności, które podejmuje z dziećmi regularnie oraz czas ich trwania, pamiętając o obowiązujących proporcjach zagospodarowania czasu przebywania dzieci w oddziale.

Z uwagi na warunki pogodowe, możliwości dzieci i rozmaite sytuacji okolicznościowe w określonych dniach ramowy rozkład dnia może być modyfikowany.


Kierunki pracy w przedszkolu

Kierunki pracy w roku szkolnym 2018/2019

1.   Rozbudzanie u dzieci poczucia przynależności narodowej oraz znajomości kultury i historii własnego kraju, regionu i miejscowości. 

2.   „Poznajemy życie, zwyczaje i zabawy dzieci z różnych krajów” – rozwijanie zainteresowania światem, uczenie tolerancji i szacunku do innych ludzi, doskonalenie znajomości języka nowożytnego.

Koncepcja pracy w przedszkolu pobierz <<<<

Podstawa programowa <<<<

Statut przedszkola <<<<

Ubezpieczenie NNW <<<<      

[góra]

 
 jar & cheepsi