Strona główna
Nasze dzieci
Kadra
Oferta Galeria
Gazetka www
 
Kontakt   Informacje dla rodziców

 
 
 

Profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje ogromna potrzeba ruchu, aktywne poruszanie się jest dla niego źródłem radości i pozytywnych emocji.

 

Ruch i zabawa są przejawami zaspokajania potrzeb dziecka. Poziom przejawów ruchowych jest wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia, gdyż rozwój motoryczny i jego doskonalenie pozostają w ścisłym związku z ogólnym stanem organizmu i psychomotorycznymi cechami osobowości dziecka.

 

Małe dziecko jest jak gąbka, która chłonie wszystko, co napotka na swojej drodze, niestety nawet i te rzeczy złe, szkodliwe. W ostatnich czasach zaobserwowano zwiększającą się ilość dzieci z wadą postawy, dlatego naszym zadaniem jest dostarczenie jak najwięcej pozytywnych działań, zmierzających do profilaktycznego zachowania się, aby zapobiegać powstawaniu tych wad. Zagadnienie "PROFILAKTYKA" zyskało nowy, większy wymiar. Dlatego opracowałyśmy i realizujemy w naszym przedszkolu program: "Profilaktyka wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym".

 

Wszelkie przyzwyczajenie niezbędne do kształtowania właściwych postaw w wieku późniejszym, rozwijają się we wczesnym dzieciństwie, dlatego też i wytwarzanie odruchów należy rozpocząć jak najwcześniej. Znacznie szybciej wyrabia się i utrwala przyzwyczajenia w młodszym wieku, kiedy psychika i ciało jest bardzo plastyczne i nie posiada jeszcze złych nawyków oraz ma więcej czasu na powtarzanie prawidłowych postaw.

 

Naszym zadaniem jest wyrobienie u dzieci prawidłowego nawyku postawy ciała podczas chodzenia, stania, podnoszenia ciężarów. Aby wyrobić u dzieci prawidłowe nawyki należy wielokrotnie powtarzać określone sytuacje. Ważne jest prowadzenie zabaw prezentujących poprawne ułożenie ciała podczas wykonywania określonych codziennych czynności.

 

Prawidłowa postawa ciała uzależniona jest od poprawnego ułożenia ruchomych elementów ciała: głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy i kończyn względem siebie. Istotną rolą nauczyciela i rodzica jest wykształcenie prawidłowych umiejętności i nawyków kształtujących prawidłowe trzymanie głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy i kończyn.

 

Dostrzeżenie przez nauczyciela najczęściej nieświadomie popełnionych przez dzieci błędów w nieprawidłowym ułożeniu ciała, stwarza możliwość systematycznego i konsekwentnego ich eliminowania. Niezwykle ważna jest w tym zakresie współpraca z rodzicami i wspólna troska o prawidłowy rozwój dziecka. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową postawę ciała w różnych pozycjach wyjściowych:

stanie - głowa prosto, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, stopy w lekkim rozkroku, równolegle ustawione względem siebie;

chodzenie - sylwetka wyprostowana, zwracamy uwagę na to, aby dziecko stawiało stopy zaczynając od pięty, kończąc na palcach;

siedzenie - głowa prosto, łopatki ściągnięte, ręce ugięte na wysokości stołu;

klęk - kolana złączone, pięty odsunięte od siebie, stopy połączone dużymi palcami;

siad - skrzyżny ze stopami złączonymi podeszwami do siebie;

na czworakach - ciężar ciała spoczywa na całych dłoniach ułożonych równolegle do siebie, nogi ugięte w kolanach;

leżenie - tyłem z rękoma ułożonymi w świecznik;

klęk podparty - tułów znajduje się w położeniu poziomym, głowa opuszczona;

podnoszenie ciężarów - proste plecy, ugięte kolana.

 

Zadaniem nauczyciela jest wspieranie działalności edukacyjnej profilaktyki z różnych stron: przedszkola i rodziny, dlatego dzielimy się naszymi spostrzeżeniami z rodzicami oraz innymi nauczycielami.

 

Elżbieta Recka

Beata Sobocka

 

 kliknij aby otworzyć w nowym oknie  kliknij aby otworzyć w nowym oknie  kliknij aby otworzyć w nowym oknie

kliknij aby otworzyć w nowym oknie  kliknij aby otworzyć w nowym oknie  kliknij aby otworzyć w nowym oknie

 

 

 jar & cheepsi